Terarijumi

Terarijumi su veoma slični akvarijumima, uz dve bitne razlike: zidovi terarijuma su tanji, što omogućava precizniju kontrolu temperature i terarijum sadrži rupice za vazduh, koje moraju biti dovoljno male da reptil, posebno zmija, ne pobegne kroz njih.

Pročitajte više…

Reptilima su potrebni što veći terarijumi, iako deluje kao da se ne kreću mnogo. Jedan terarijum kapaciteta 80l dovoljan je za dve kornjače do 10cm dužine, dok su gušterima i zmijama potrebni veći.

Postolja za terarijume su veoma praktična jer se u njima može držati potrebna oprema, a uz svaki terarijum ponuđeno je i postolje istih dizmenzija, koje savršeno pristaje.

Nijedan proizvod ne odgovara izabranim kriterijumima.